Khóa học khác

giới thiệu

Trong khuôn khổ hợp tác doanh nghiệp. VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ITPLUS thiết kế chương trình “LẬP TRÌNH C/C++” với mục đích mang lại cho học viên kiến thức nền tảng về ngôn ngữ có số lượng lập trình viên đông đảo bậc nhất trên thế giới. Ngoài ra khóa học cũng giới thiệu thêm về một số công nghệ mới giúp học viên tiếp cận thêm về một số mảng như lập trình điều khiển LED bằng Adruino, lập trình Windows bằng MFC, lập trình JavaScript,… Khóa học mở ra hướng đi mới và cơ hội việc làm cho các học viên đam mê công nghệ thông tin, nhất là lĩnh vực LẬP TRÌNH NHÚNG. Ngoài ra sau khóa học với những mảng giới thiệu về một số công nghệ nằm trong khóa học, học viên có thêm các hướng phát triển nghề nghiệp của mình định hướng trong tương lai hơn.ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, có niềm đam mê lập trình hệ thống;
- Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học trên cả nước;
- Nhân viên phát triển ứng dụng trên các thiết bị điện tử tại các doanh nghiệp.

mục tiêu khóa học


- Cung cấp cho học viên kỹ năng lập trình ngôn ngữ C và C++
- Cung cấp kỹ năng lập trình một hệ thống nhúng với C/C++
- Tiếp cận với kỹ thuật lập trình điều khiển LED bằng Adruino, Windows bằng MFC và lập trình JavaScript.
- Nâng cao tư duy của học viên về thuật toán lập trình
- Cơ hội thực tập và làm việc tại các tập đoàn lớn như LG, FPT, Viettel..


Thông tin khóa học