Giới thiệu khóa học

 • Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch do Guido van Rossum tạo ra năm 1990.
  Python hiện nằm trong top 5 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Nhu cầu tuyển dụng các lập trình viên sử dụng Python ngày càng cao với mức lương cũng thuộc hàng top các ngôn ngữ lập trình ngày nay
 • ERP - Enterprise Resource Planning hay gọi là hệ thống hoạch định tài nguyên/nguồn lực doanh nghiệp. ERP là một giải pháp phần mềm ra đời với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình quản lý và vận hành các nghiệp vụ như: quản lý nhân sự, kế toán, xuất nhập khẩu hàng hóa…
 • ODOO là một phần mềm quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở sử dụng ngôn ngữ lập trình python, bao gồm các module Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Quản trị dự án, Quản trị kho, Quản trị sản xuất, Quản lý tài chính và Quản trị nguồn nhân lực,…ODOO/OpenERP cung cấp đa dạng các lựa chọn với hơn 1000 mô-đun. ODOO/OpenERP được tích hợp công nghệ điện toán đám mây, cực kỳ phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong mọi ngành nghề, lĩnh vực. Hiện tại, ODOO vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp, không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới số lượng người quan tâm tới ODOO cũng vượt trội.
Image
Image

Mục tiêu khóa học

 • Cung cấp cho học viên kiến thức về ngôn ngữ lập trình Python
 • Cung cấp cho học viên kiến thức lập trình hướng đối tượng với Python
 • Giúp học viên tiếp cận ngôn ngữ từ cơ bản tới nâng cao
 • Chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật lập trình Python hiệu quả.
 • Cung cấp kiến thức về ODOO Framework
 • Làm việc với các module, component trong ODOO
 • Cơ hội thực tập và làm việc tại Izisolution.

Đối tượng

 • Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học trên cả nước.
 • Nhân viên tại các doanh nghiệp muốn tìm hiểu về nền tảng Python và ODOO Framework.

Thông tin khóa học

 • Khóa học tập trung đào tạo kỹ năng lập trình cho học viên, giúp học viên hiểu sâu bài học
 • Các bài labguide chi tiết sau các bài lý thuyết giúp học viên dễ dàng tổng hợp kiến thức trên lớp.
 • Môi trường chuyên nghiệp, trao đổi thân thiện, cởi mở với Giảng viên
 • Thời gian học linh động, phù hợp cho giảng viên và học viên.

Nội dung chi tiết khóa học

Python basic

(16 buổi ~ 48 giờ)

Buổi 01

Introduction to Python

 • Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python, lịch sử và sự phát triển hiện tại
 • Thiết lập môi trường và công cụ lập trình
 • Cấu trúc một chương trình viết với Python
 • Các từ khóa, biến và các kiểu dữ liệu.
 • Labguide: Cài đặt tool lập trình tạo project, biên dịch và chạy chương trình.

Buổi 02

Các cấu trúc cơ bản trong Python

 • Các phép toán số học, phép quan hệ, phép gán.
 • Vào, ra dữ liệu trong chương trình.
 • Cấu trúc rẽ nhánh
 • Cấu trúc lặp: xác định và không xác định.
 • Labguide: Luyện tập các thuật toán sử dụng cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp

Buổi 03

Cấu trúc lặp (continute), Mảng và Strings

 • Cấu trúc lặp (tiếp tục)
 • Mảng 1 chiều và mảng 2 chiều
 • Chuỗi và các phương thức xử lý chuỗi.
 • Numbers, List và Tuples
 • Labguide: Các bài tập lưu trữ với mảng và xử lý chuỗi, List

Buổi 04

Làm việc với Numbers, Lists, Tuples và Dictionary

 • Giới thiệu về Python Lists: creating, updating, delete, accessing value.
 • Numbers, Tuples, Dictionary
 • Labguide: Các bài tập làm việc với Numbers, Lists, Tuples và Dictinary

Buổi 05

Funtions và Modules

 • Giới thiệu Funtions: Defining a Funtion, Calling a Funtion, Pass by reference vs value
 • Giới thiệu Modules: Import, Namespaces và Scoping
 • Labguide: Hướng dẫn làm việc với Functions và Modules

Buổi 06

Lập trình hướng đối tượng

 • Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng: Data Abstraction, Encapsulation, Modularity, Polymorphism, Inheritance.
 • Tìm hiểu về Class và Object.
 • Variables và Methods.
 • Hàm khởi tạo: Constructor.
 • Package và hướng dẫn cấu trúc lập trình trong project.
 • Labguide: Thực hành tạo các Class (Học viên, Giảng viên, Môn học…) và khai báo Object gọi phương thức ra xử lý.

Buổi 07 + Buổi 08

Lập trình hướng đối tượng (Tiếp)

 • Tính kế thừa, đa kế thừa trong Python.
 • Phạm vi truy nhập: public, private.
 • Tính đa hình (Polymorphism).
 • Trừu tượng (Abstraction) và giao diện (Interface).
 • Labguide: Cấu trúc lại chương trình sử dụng đặc tính kế thừa, đa hình, trừu tượng.

Buổi 09

Xử lý ngoại lệ (Exception) & Files I/O

 • Tổng quan về ngoại lệ.
 • Check Exception và Uncheck Exception.
 • Throwing Exception.
 • Kỹ thuật debug, kiểm soát ngoại lệ.
 • The file object attributes.
 • File & Directory Related Methods.
 • Các kỹ thuật đọc ghi file hiệu quả với chương trình.
 • Labguide: Luyện tập xử lý ngoại lệ và sử dụng kỹ thuật debug để kiểm soát ngoại lệ. Các kỹ thuật đọc, ghi file, các kỹ thuật sử dụng bộ đệm.

Buổi 10

Đa luồng (Multithread)

 • Luồng (Thread).
 • Tạo và quản lý Thread.
 • Sự đồng bộ hóa trong lập trình đa luồng.
 • Labguide: Luyện tập các bài toán xử lý đa luồng và đồng bộ trong nghiệp vụ ngân hàng (chuyển tiền, truy vấn tài khoản, rút tiền…).

Buổi 11

Python Networking

 • What is Socket?
 • TCP, UDP Protocol.
 • Mô hình Client – Server.
 • Socket Client and Server.
 • Labgiude: Luyện tập về socket TCP, UDP.

Buổi 12 + Buổi 13

Database

 • Giới thiệu về database.
 • Hệ quản trị database.
 • Cơ bản về SQL (Structured Query Language).
 • Table, Record, Column.
 • Select, Insert, Update, Delete.
 • Join, Group, Having, Order by.
 • Index, Partition.
 • Trigger.
 • Labguide: Luyện tập cài đặt, tạo bảng và làm việc truy vấn SQL với cơ sở dữ liệu.

Buổi 14 + Buổi 15

Database Access

 • Python DB Connector: connecting to MySQL, PostgreSQL, Oracle…
 • Database connection.
 • Cursor.
 • Select, Insert, Update, Delete Operation.
 • Transactions.
 • Labguide: Tạo bảng, kết nối cơ sở dữ liệu MySQL/PostgreSQL, thêm, sửa, xóa dữ liệu trên bảng.

Buổi 16

Ôn tập và giới thiệu các thư viện hữu ích với Python

 • Twisted
 • NumPy
 • Matplotlib
 • Pygame
 • wxPython
 • ….
 • Ôn tập kiến thức.
 • Kết thúc học phần, ITPlus tổ chức thi đánh giá kết quả học tập của học viên.

ODOO Framework

(10 buổi ~ 30 giờ)

 • Giới thiệu về Odoo.
 • Kiến trúc Odoo.
 • Odoo coding convension.
 • Cài đặt môi trường.
 • Các debug và các mode của odoo.
 • Tổng quan về các module trong odoo.
 • Cài đặt, xây dựng website theme với odoo.
 • Tích hợp các modules website cùng các modules Odoo.
 • Phát triển các modules website cùng CMS, Snippets và Themes.
 • Tạo module: Cấu trúc module chi tiết tới các cấu thành module.
 • Model và nguyên lý sinh dữ liệu trong odoo.
 • Fields object: Char, Integer, Float, Selection, Binary, Many2One, One2Many, Many2Many…
 • Các Attribute của fields object: comodel, string, domain…
 • View và template odoo.
 • Các thẻ thường dùng trong template odoo và các thuộc tính.
 • Deploy new module.
 • Onchange
 • Depends
 • Constraint
 • Multi
 • Model
 • One
 • Phụ thuộc và kế thừa trong Odoo.
 • Giới thiệu phụ thuộc và kế thừa trong Odoo.
 • Ứng dụng các kiểu phụ thuộc của odoo.
 • Inherit model.
 • Inherit view.
 • Controller trong odoo.
 • Http routing.
 • Request, Respon, Env…
 • Ôn tập các nội dung về odoo framework.
 • Kết thúc học phần, ITPlus tổ chức thi đánh giá kết quả học tập của học viên

1,5 THÁNG THỰC TẬP VÀ LÀM PROJECT

BẢO VỆ PROJECT TẠI ITPLUS – KẾT THÚC KHÓA HỌC.

Tiêu chí đánh giá

 • Học viên buộc phải tham gia >=80% thời lượng môn học
 • Kết quả thi đạt từ 65 điểm trở lên
Image

LỊCH HỌC

LỊCH HỌC GIỜ HỌC GHI CHÚ
2 buổi / tuần
(3h/ buổi)
18h - 21h Ngày học linh động phù hợp cho học viên và giảng viên
(Học viên có thể lựa chọn hình thức học Online/ Offline)

ĐĂNG KÝ

Hệ thống cơ sở đào tạo

Cơ sở Hà Nội

Cơ sở 1: Tầng 03, Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, Số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 1, Nhà A2, Trường Đại học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội. Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 3: Tầng 7, Số 51, Đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3754 6732

Hotline: 0963 97 65 65

Email: info@itplus.edu.vn

Cơ sở TP.HCM

Cơ sở 4: Tầng Trệt, Tòa nhà M-H Building - Số 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 5: Tầng Trệt, Tòa nhà 402 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024 3754 6732

Hotline: 0963 97 65 65

Email: info@itplus.edu.vn