NỘI DUNG HỢP TÁC CUNG CẤP NGUỒN NHÂN LỰC JAVA WEB GIỮA ITPLUS ACADEMY VÀ TELSOFT

 • ITPlus Academy và Telsoft cùng phối hợp xây dựng chương trình học “Lập trình website với Java” phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Telsoft cũng như yêu cầu của thị trường tuyển dụng lập trình viên Java.
 • Học viên hoàn thành khóa học thực tập chính thức tại Telsoft 02 tháng.
 • Với các học viên đủ yêu cầu sẽ được tuyển dụng trở thành nhân viên chính thức của Telsoft với mức lương từ 10 -20 triệu/ tháng.
 • ITPlus cam kết hỗ trợ 100% việc làm cho học viên sau khi kết thúc khóa học
Responsive image
Responsive image

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TELSOFT

 • Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TELSOFT
 • Văn phòng giao dịch:   Tầng 2, tòa nhà CT5B, Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Mục tiêu chiến lược: Xây dựng TELSOFT trở thành Công ty cung cấp giải pháp Phần mềm và Dịch vụ giá trị gia tăng hàng đầu tại Việt Nam và khu vực
 • Giá trị và niềm tin: Chúng tôi mong muốn trở thành một công ty phần mềm và cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu trong khu vực, mang lại cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần cho bản thân và công ty góp phần phát triển văn minh xã hội, đưa đất nước Việt Nam hội nhập với nền công nghệ tiên tiến của thế giới thông qua các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
 • Website: http://telsoft.com.vn

Đối tượng

 • Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học.
 • Người đi làm hoặc sinh viên các ngành kỹ thuật có kiến thức về CNTT và lập trình.
 • Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Mục tiêu khóa học

1. Về kiến thức

 • Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức cho Học viên về lập trình giao diện web (frontend): HTML, CSS, JavaScript, Jquery, Bootstrap
 • Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức lập trình backend bao gồm:
  • Kỹ thuật lập trình Java cơ bản và lập trình hướng đối tượng
  • Làm việc với hệ quản trị CSDL MySQL
  • Hiểu và phát triển website trên kiến trúc mô hình MVC với JSP/Servlet
  • Các kiến thức liên quan tới tối ưu mã nguồn, đảm bảo tính bảo mật trong website.
  • Hiểu các mô hình phát triển phầm mềm
 • Học viên có đủ kiến thức đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
Responsive image
Responsive image

2. Về kỹ năng: Sau khi học xong, học viên có thể

 • Phân tích hệ thống, thiết kế giao diện website từ các yêu cầu chức năng của khách hàng.
 • Sử dụng Thành thạo các công cụ thiết kế và lập trình web như:NetBeans, Eclipse, DreamWeaver
 • Tự triển khai được ứng dụng web lên host dịch vụ
 • Học viên đủ kỹ năng cơ bản để tham gia dự án của doanh nghiệp

Nội dung khóa học

 • Lịch sử phát triển, các đặc điểm của ngôn ngữ, công cụ phát triển
 • Thiết lập và cài đặt môi trường Java phát triển
 • Cấu trúc của một chương trình Java, quy tắc viết mã trong Java
 • Các thành phần cú pháp và các toán tử trong ngôn ngữ Java (biến, hằng số, câu lệnh, từ khóa v.v...)
 • Cấu trúc rẽ nhánh (if, switch .. case) trong ngôn ngữ Java
 • Các vòng lặp và cách sử dụng các loại vòng lặp
 • Sử dụng các câu lệnh điều khiển vòng lặp (break, continue)
 • Cách khai báo, khởi tạo và cấp phát mảng
 • Mảng một chiều và mảng đa chiều. Các thao tác và bài toán với mảng
 • Cách thao tác với chuỗi.
 • Sử dụng các class thao tác với chuỗi trong Java: String, String Buffer, String Builder, StringTokenizer.
 • Các đặc điểm của OOP: Data Abstraction, Encapsulation, Inheritance, Polymorphism.
 • Định nghĩa class và khởi tạo đối tượng
 • Ý nghĩa và cách định nghĩa constructor
 • Các thành phần của class.
 • Giới thiệu về các access specifiers trong Java
 • Ý nghĩa của các modifiers trong Java
 • Giới thiệu về static members
 • Tìm hiểu về cơ chế overloading/overriding trong Java
 • Tìm hiểu về abstract/final class
 • Tìm hiểu ý nghĩa của interface
 • Phân biệt giữa abstract class và interface
 • Tìm hiểu về nested class
 • Hướng dẫn cơ chế xử lý ngoại lệ trong Java.
 • Hướng dẫn chi tiết các quy tắc viết code Java theo chuẩn
 • Giới thiệu về Generics trong Java
 • Cách định nghĩa generic class - generic method
 • Giới thiệu về Collection API trong Java
 • Tìm hiểu cách sử dụng các class trong Collection API
 • Thread trong Java: Ý nghĩa, vòng đời, các trạng thái, cách khởi tạo Thread.
 • Các method thông dụng và cơ chế lập trình đa luồng(multithreading).
 • Deadlock - multitasking/multithreading.
 • Deamon Thread, thứ tự ưu tiên của các Thread.
 • Giới thiệu về Java IO: Hệ thống phân cấp các lớp/interface trong Java IO. Ý nghĩa của stream.
 • Giới thiệu về cách đọc/ghi tập tin văn bản trong Java.
 • Giới thiệu về cách đọc/ghi các object trong Java.
 • Xử lý tập tin và thư mục với lớp File.

Các khái niệm cơ bản về web

 • Giới thiệu các khái niệm cơ bản về web.
 • Ngôn ngữ HTML 5: Các thành phần cú pháp, các thuộc tính
 • Tìm hiểu đặc điểm mới của HTML 5
 • Các bước xây dựng các trang web với HTML5

Làm việc với Bảng và Form

 • Cấu trúc và thuộc tính thẻ tạo bảng. Kỹ thuật thao tác trên bảng
 • Thẻ form và các thuộc tính
 • Các thành phần trong thẻ form: Thẻ input và các loại type:text, checkbox, radio, button, submit, reset...select, textarea, button…

Giới thiệu CSS

 • Giới thiệu CSS3: Khái niệm, tác dụng của CSS
 • Bộ chọn trong CSS
 • Các loại bảng định kiểu & thứ tự ưu tiên
 • Thuộc tính định dạng font: color, font-family, font-size, font-style, font-weight, text-decoration, text-transform..
 • Thuộc tính định dạng khối: width, height, border, background, margin, padding

Thuộc tính CSS

 • Thuộc tính hiệu ứng: display, position, float, z-index

Giới thiệu CSS3

 • Giới thiệu CSS3 và một số thuộc tính css3: border-radius, box-sizing, box-shadow, text-shadow, transform, transition, resize
 • Tìm hiểu RGBA, gradient
 • Multi Column

Giới thiệu về JavaScript

 • Giới thiệu JavaScript, công cụ debug trên trình duyệt web
 • Cú pháp lệnh cơ bản, biến, kiểu dữ liệu
 • Toán tử

Lệnh điều khiển

 • Lệnh điều khiển rẽ nhánh, lệnh lặp

Hàm và Đối tượng

 • Hàm có sẵn và định nghĩa hàm
 • Tạo và sử dụng đối tượng

HTML DOM

 • Giới thiệu HTML DOM
 • Biểu thức quy tắc
 • Kiểm tra hợp lệ dữ liệu trên form

Giới thiệu Jquery

 • Giới thiệu về Jquery, cách sử dụng jquery
 • Giới thiệu các loại bộ chọn sử dụng với Jquery: Jquery CSS Selector, các selector riêng của jQuery
 • Các phương thức điều khiển thuộc tính thẻ html
 • Các sự kiện tương tác thẻ html
 • Các hiệu ứng với jquery
 • Sử dụng ajax post – get trong jquery

Giới thiệu bootstrap

 • Giới thiệu về bootstrap: giới thiệu, cài đặt bootstrap, cấu trúc thư mục bootstrap, hướng dẫn tra cứu bootstrap document
 • Làm việc với các Component: Alert, badge, Form, Collapse, nav, pagination, list, text, background, table, dropdown, Modal

Responsive

 • Responsive
 • Làm việc với Layout

Giới thiệu tổng quan về Hệ quản trị CSDL MySQL

 • Hướng dẫn các bước sử dụng MySQL
 • Quản trị CSDL bằng công cụ Toad for MySQL hoặc SQLNavigator
 • Các thao tác với CSDL và bảng với MySQL
 • Giới thiệu các câu lệnh và thao tác DML trong MySQL

Developing dynamic Java web applications with Servlet

 • Giới thiệu công nghệ Servlet
 • Kiến trúc của Servlet API
 • Các bước tạo ứng dụng web động với Servlet Servlet API

Session Tracking in Servlet

 • Servlet features
 • Các kỹ thuật xử lý session trong Servlet
 • Các đặc điểm của servlet
 • Tương tác giữa các servlet

Giới thiệu JSP

 • Giới thiệu ngôn ngữ JSP
 • Các thành phần cú pháp của JSP
 • Lập trình giao diện web với JSP

Introduction to EL & JSTL

 • Giới thiệu ngôn ngữ EL trong JSP
 • Giới thiệu thư viện thẻ JSTL trong JSP
 • Cách sử dụng các thẻ trong thư viện JSTL

Internationalization & Custom Tag

 • Tìm hiểu quá trình quốc tế hóa ứng dụng trong JSP
 • Tìm hiểu cách tạo thư viện thẻ tùy biến (custom tag) trong JSP

JDBC Programming

 • Giới thiệu về JDBC
 • Ý nghĩa của các class/interface trong JDBC
 • Các bước để kết nối và thao tác với database trong Java
 • Thực hành các thao tác với database

MVC Model in JSP Servlet

 • Giới thiệu mô hình MVC
 • Các thành phần trong mô hình MVC
 • Thực hành lập trình MVC với JSP-Servlet

Giới thiệu bootstrap

 • Thực hành lập trình CSDL với JSP-Servlet
 • Phân tích các chức năng của một website thương mại điện tử
 • Thiết kế CSDL của website TMĐT
 • Thiết kế giao diện trang quản trị của website TMĐT

Hướng dẫn thực hành lập trình CSDL với JSP-Servlet

 • Phân tích các chức năng của một website thương mại điện tử
 • Thiết kế CSDL của website TMĐT
 • Thiết kế giao diện trang quản trị của website TMĐT

Xây dựng giao diện trang chủ và các chức năng cho khách hàng

 • Xây dựng trang sản phẩm
 • Xây dựng trang đăng ký & đăng nhập khách hàng
 • Xây dựng chức năng đánh giá & tìm kiếm sản phẩm
 • Xây dựng chức năng xem và cập nhật thông tin của khách hàng

Xây dựng chức năng xử lý giỏ hàng trực tuyến ShoppingCart

 • Xây dựng chức năng thanh toán đơn hàng
 • Xử lý các hiệu ứng trên giao diện website
 • Tích hợp các mạng xã hội (Facebook, Google, Twitter …) vào website

Xây dựng các chức năng nâng cao trong phân hệ quản trị của dự án

 • Xây dựng chức năng thống kê, xử lý đơn hàng, phân quyền hệ thống.
 • Tổng duyệt nội dung đồ án

THỰC TẬP VÀ PROJECT CUỐI KHÓA (02 THÁNG)

(10 buổi ~ 30 giờ)

 • Học viên thực tập tại Telsoft 02 tháng
 • Project cuối khóa tổng hợp những kiến thức học viên đã được trau dồi trong suốt quá trình học tập. Học viên đăng ký làm dự án cuối khóa theo nhóm (3-5 học viên). Giảng viên hướng dẫn giao đề tài. Học viên sẽ được hướng dẫn kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng website và viết tài liệu trong quá trình làm project. Sau khi hoàn thiện, ITPLus Academy tổ chức hội động chấm project, gồm các giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình Java web. Project cung cấp cho học viên kỹ năng làm việc nhóm và phân bổ kế hoạch thực hiện trong thời gian 1.5 tháng
 • BẢO VỆ PROJECT TẠI ITPLUS
 • KẾT THÚC KHÓA HỌC
Tiêu chí đánh giá
 • Học viên buộc phải tham gia >=80% thời lượng môn học
 • Kết quả thi đạt từ 65 điểm trở lên.
HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Kết thúc khóa học, học viên gửi CV và nhu cầu việc làm đến Bộ phận Hướng nghiệp của ITPlus Academy để được hỗ trợ 100% việc làm

4.6/5 - (122 bình chọn)

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ - HỌC PHÍ

HÌNH THỨC HỌC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ HỌC PHÍ CÒN LẠI
Offline Hỗ trợ học phí khi đăng ký đến hết ngày
Online Hỗ trợ học phí khi đăng ký đến hết ngày
(Học viên có thể lựa chọn hình thức học Online/ Offline)

HOTLINE: 0963 97 65 65

LỊCH HỌC

LỊCH HỌC GIỜ HỌC GHI CHÚ
2 buổi / tuần
(3h/ buổi)
18h - 21h Ngày học linh động phù hợp cho học viên và giảng viên

Hệ thống cơ sở đào tạo

Cơ sở Hà Nội

Cơ sở 1: Tầng 03, Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, Số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 1, Nhà A2, Trường Đại học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội. Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 3: Tầng 7, Số 51, Đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3754 6732

Hotline: 0963 97 65 65

Email: info@itplus.edu.vn

Cơ sở TP.HCM

Cơ sở 4: Số 618 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 5: Tầng Trệt, Tòa nhà 402 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024 3754 6732

Hotline: 0963 97 65 65

Email: info@itplus.edu.vn

1