MỤC TIÊU

Cung cấp các kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật và kinh nghiệm giúp học viên hiểu rõ về công việc, nhiệm vụ và vai trò của BA trong công ty phần mềm cũng như cơ hội nghề nghiệp

Kết quả sau khóa học

Hiểu rõ sứ mệnh và công việc giá trị của nghề BA

Biết sử dựng công cụ phân tích nghiệp vụ cơ bản

Biết các kiến thức, kỹ năng cơ bản để bắt đầu với công việc BA

Biết cách làm việc với khách hàng và đội dự án khi tiếp cận và truyền tải yêu cầu

Kiến thức của khóa học

Nhận thức về nghề BA

Quy trình sản xuất phần mềm

Khảo sát, thu nhập yêu cầu người dùng về phần mềm

Quản lý và xây dựng mô tả yêu cầu phần mềm

Các rủi ro và cách xử lý

Các công cụ sử dụng trong công việc BA

Chuyển giao yêu cầu cho đội dự án

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Hình thức đào tạo

Học trực tuyến qua ứng dụng Zoom

Thời gian đào tạo

Từ 18h-21h (3h/buổi, 2 buổi/tuần)

Thời lượng khóa học

10 buổi (30 giờ)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Sĩ số: 20 học viên/lớp

Nội dung đào tạo theo buổi

Nội dung Thời gian
1 Giới thiệu tổng quan về BA
Quy trình phát triển phần mềm Agile và các vai trò trong dự án
Hướng dẫn chuẩn bị báo cáo môn học
Buổi 1
2 Kỹ năng khảo sát, thu nhập yêu cầu người dùng Buổi 2
3 Phân tích và phát triển yêu cầu Buổi 3
4 User story
Xây dựng tài liệu mô tả yêu cầu người dùng (URD)
Buổi 4
5 Use case và Activity Diagram Buổi 5
6 Phân tích dữ liệu Buổi 6
7 Mô tả yêu cầu, thiết kế giao diện (Mockup, Prototype) Buổi 7
8 Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) Buổi 8
9 Quản lý yêu cầu và công cụ quản lý yêu cầu
Quản lý thay đổi yêu cầu
Buổi 9
10 Trải nghiệm người dùng
Bảo vệ môn học
Buổi 10

CHÍNH SÁCH KHUYẾN HỌC - HỌC PHÍ - LỊCH HỌC

Chính sách khuyến học
KHÓA HỌC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ CÒN LẠI
Khóa học phân tích nghiệp vụ phần mềm Business Analyst Hỗ trợ 50% học phí khi đăng ký đến hết ngày 05/02/2023 5.000.000 VND
Lịch học
LỊCH HỌC GIỜ HỌC GHI CHÚ
2 buổi / tuần (3 giờ / buổi) 18h - 21h Ngày học linh động phù hợp cho học viên và giảng viên.
(Học viên có thể lựa chọn hình thức học Online/ Offline)
Đăng ký ngay
Loading...
1