Khóa học khác

Tại sao học sinh nên học lập trình từ sớm

"Học lập trình sẽ giúp gia tăng sự làm việc của trí óc, khiến bạn suy nghĩ tốt hơn, tạo ra cách thức suy nghĩ mà tôi cho rằng nó hữu ích trong tất cả các lĩnh vực "

Bill Gates

“Tôi mong trường học bảo đảm cho học sinh biết cách dùng máy tính để sáng tạo, chứ không chỉ thụ hưởng”

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh đã bắt đầu cho con em mình tiếp cận với lập trình ngay từ bậc tiểu học. Việc làm quen với lập trình sớm sẽ giúp cho trẻ em học được nhiều điều thú vị như cách thử nghiệm ý tưởng mới, cách phân chia ý tưởng phức tạp thành những phần việc đơn giản, học được cách hợp tác với người khác để thực hiện dự án, học được cách tìm và sửa lỗi khi kết quả không được như ý, tập được tính kiên trì khi đối mặt với khó khăn… không chỉ dừng lại ở đó, trẻ em học lập trình sớm còn giúp não bộ của trẻ hoạt động nhiều hơn, lối tư duy logic hơn.

Tại sao lại lựa chọn python

Python là một ngôn ngữ lập trình tuyệt vời để bắt đầu bởi vì nó có một cú pháp đơn giản (không giống như các ngôn ngữ như Java hay C#), mã nguồn dễ hiểu (không giống như Perl hay JavaScript). Với Python, trẻ em sẽ có rất ít trở ngại liên quan đến việc học cách lập trình. Họ sẽ có thể tìm hiểu làm thế nào để xây dựng các ý tưởng lập trình trong đầu của họ và sau đó tập trung vào chuyển những ý tưởng này vào các hướng dẫn mà máy có thể giải thích.

Lợi ích của khóa học

Kiến thức:
 • Tư duy thiết kế, tư duy thuật toán, tư duy lập trình, logic và khoa học
 • Khơi dậy bản năng sáng tạo, đam mê của trẻ: think out of boxes…
 • Định hướng cho trẻ, để trẻ thấy được giá trị của chiếc máy tính và mạng internet không phải chỉ nằm ở những trò Game giải trí.
Kỹ năng:
 • Làm việc teamwork (đồng đội)
 • Trình bày và bảo vệ những sản phẩm của nhóm, của bản thân
 • Kỹ năng tiếp thu và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng tìm kiếm kiến thức, kỹ năng nghiên cứu và làm việc độc lập không

Sản phẩm của các em

Một số sẩn phẩm học sinh khác

Nội dung chi tiết khóa học

Python beginner (Thời lượng 24h/12 buổi)

 • Bài 1: Bắt đầu với Python
  • Giới thiệu về lập trình Python
  • Show những ứng dụng thực tế từ python (đặc biệt chú ý vào các sản phẩm Game đơn giản, game có giao diện 2D…) -> để tăng kích thích của trẻ, nói rằng sau khóa học các em có thể sẽ không phải là những người chỉ biết chơi game, mà là tạo ra game, tạo ra những sản phẩm tương tự
  • Cài đặt và set up môi trường cho python
  • Giới thiệu trình soạn shell và IDLE Demo
  • Chạy một số câu lệnh đơn giản đầu tiên với Python
 • Bài 2: Biến và cú pháp Python
  • Giới thiệu bảng từ khoá thường dùng
  • Phép gán bằng
  • Nhập liệu từ bàn phím với từ khóa input
  • Demo các nội dung trong bài học, nhập thông tin cá nhân như: tên, tuổi, địa chỉ,... in ra màn hình nội dung đã nhập...
  • Demo bài toán nhập vào và in ra ông sao 5 cánh chỉ sử dụng input và print
 • Bài 3: Kiểu dữ liệu Number
  • Giới thiệu về kiểu dữ liệu Number
  • Thực hiện các phép tính toán với toán tử số học như: +, -, *, /…
  • Thực hiện các phép toán với toán tử so sánh: >, <…
 • Bài 4: Kiểu dữ liệu String
  • Giới thiệu về kiểu dữ liệu String
  • Thực hiện các phép tính toán với toán tử String: +, *
  • Thực hiện các phép toán với toán tử so sánh, member ship: >, <, in, not in…
 • Bài 5: Toán tử gán
  • Giới thiệu về toán tử gán
  • Demo về các phép gán: cộng gán, trừ gán, nhân gán, chia gán…
  • Giới thiệu về phép đa gán
  • Demo đa gán
 • Bài 6: Điều khiển rẽ nhánh (If/elif/else)
  • Giới thiệu về cú pháp rẽ nhánh, biểu thức điều kiện đơn giản (cố gắng lấy những ví dụ đơn giản và thực tế trực quan cho trẻ).
  • Demo các chương trình với điều khiển rẽ nhánh: kiểm tra số chẵn, lẻ; kiểm tra chia hết…
 • Bài 7: Vòng lặp có giới hạn (For)
  • Giới thiệu về cú pháp lặp, điều kiện lặp đơn giản (đưa turtle graphics vào bài học)
  • Demo các chương trình với điều khiển lặp có giới hạn:tính trung bình cộng, trung bình nhân, tính tổng của dẫy số…
 • Bài 8: Vòng lặp vô hạn (While)
  • Giới thiệu về cú pháp lặp, điều kiện lặp vô hạn đơn giản (đưa turtle graphics vào bài học)
  • Demo sự khác nhau giữa for và while
  • Demo các chương trình với điều khiển lặp vô hạn: tính trung bình cộng, trung bình nhân, tính tổng của dẫy số, tìm, tìm mẫu số chung của hai phân số…
 • Bài 9: Mini Projects
  • Đưa ra các ý tưởng về một mini game projects dạng static cho trẻ như:
   - Sao chuyển động
   - Hiển thị tên mình trên giao diện console được xếp bởi các ký tự *
   - Xếp các que diêm cho phù hợp
   - Vẽ các hình ảnh đơn giản chỉ bởi các ký tự _ hoặc | hoặc * hoặc ^…
  • Demo 1 vài sản phẩm tương tự để trẻ trực quan hơn
 • Bài 10,11: Mini Projects (tiếp)
  • Hướng dẫn trẻ hoàn thiện Projects (trong quá trình đó cần chú ý cho trẻ cọ xát với 1 số lỗi nhỏ và tư duy sửa lỗi)
 • Bài 12: Tổng kết và show sản phẩm của các bạn trong lớp
  • Khởi tạo đối tượng file
  • Quy trình làm việc với file
  • Các phương thức xử lý file và thư mục
  • Một số kỹ thuật đọc ghi file hiệu quả với Python

Lập trình Game với Python (Thời lượng 24h/12 buổi)

 • Bài 1, 2: Hàm (Function) trong Python
  • Giới thiệu về hàm trong python
  • Cú pháp khai báo hàm
  • Cách gọi hàm
  • Các loại tham số và truyền tham số cho hàm
  • Câu lệnh return
  • Biến cục bộ, biến toàn cục
  • Một số hàm dựng sẵn thường dùng trong python
  • Luyện tập một số bài toán sử dụng hàm dựng sẵn
  • Demo: viết hàm để giải phương trình bậc nhất, viết hàm tính chu vi, diện tích hình tròn, vuông, chữ nhật, tam giác...
  • Viết hàm tìm trung bình cộng số lớn nhất và số nhỏ nhất trong 3 số.
  • Viết hàm vẽ các hình vuông, tròn, tam giác... với turtle graphic ...
 • Bài 3: Modules trong Python
  • Giới thiệu về modules trong Python
  • Thực hành với các Modules về xử lý đồ họa, hình ảnh trực quan có sẵn trong Python
 • Bài 4, 5, 6, 7: Làm việc với TURTLE GRAPHICS GAME
  • Khởi tạo màn hình game
  • Tạo hình nền
  • Tạo nhân vật
  • Cài đặt tốc độ cho nhân vật
  • Di chuyển nhân vật
  • Tạo mục tiêu
  • Xử lý sự kiện điều khiển nhân vật khi tương tác trên bàn phím
  • Tạo nhiều đối tượng mục tiêu, hình ảnh, background vào game
  • Thêm âm thanh vào game
  • Tạo score cho game
  • Demo và hướng dẫn làm game: Space Invaders
 • Bài 8: Python Class
  • Cú pháp và cách tạo class, thuộc tính, phương thức (hành vi)
  • Mô phỏng và mapping giữa class với đối tượng và các nhân vật, hành vi, thuộc tính các nhân vật
  • Demo và ví dụ về class
  • Cách tạo một đối tượng
  • Phạm vi truy cập thuộc tính
 • Bài 9, 10: Tạo Game với Class Python
  • Chuyển đổi các nhân vật game dựa trên Class Python
  • Demo và hướng dẫn xây dựng game Snake
  • Demo và hướng dẫn xây dựng game Connect 4
 • Bài 11: Mini – Projects
  • Xây dựng ý tưởng và mini game projects
  • Hướng dẫn, đồng hành cùng trẻ hoàn thành Mini Projects
 • Bài 12: Tổng kết và show sản phẩm của các bạn trong lớp
  • Khởi tạo đối tượng file
  • Quy trình làm việc với file
  • Các phương thức xử lý file và thư mục
  • Một số kỹ thuật đọc ghi file hiệu quả với Python
 • Bài 9: Mini Projects
  • Đưa ra các ý tưởng về một mini game projects dạng static cho trẻ như:
   - Sao chuyển động
   - Hiển thị tên mình trên giao diện console được xếp bởi các ký tự *
   - Xếp các que diêm cho phù hợp
   - Vẽ các hình ảnh đơn giản chỉ bởi các ký tự _ hoặc | hoặc * hoặc ^…
  • Demo 1 vài sản phẩm tương tự để trẻ trực quan hơn
 • Bài 10,11: Mini Projects (tiếp)
  • Hướng dẫn trẻ hoàn thiện Projects (trong quá trình đó cần chú ý cho trẻ cọ xát với 1 số lỗi nhỏ và tư duy sửa lỗi)
 • Bài 12: Tổng kết và show sản phẩm của các bạn trong lớp
  • Khởi tạo đối tượng file
  • Quy trình làm việc với file
  • Các phương thức xử lý file và thư mục
  • Một số kỹ thuật đọc ghi file hiệu quả với Python

CHÍNH SÁCH KHUYẾN HỌC

KHÓA HỌC ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CÒN LẠI
Khóa học lập trình Python dành cho học sinh
(48h ~ 3 tháng)
GIẢM 50% HỌC PHÍ
4.500.000 VND

ĐĂNG KÝ NGAY

Liên hệ

Đăng ký trực tiếp ghi danh tại địa chỉ:

Cơ sở 1

Tầng 2, Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền Thông, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cơ sở 2

Tầng 1, Nhà A2, Trường Đại học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội. Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 3

Tầng 7, Số 51, Đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hệ thống cơ sở đào tạo

Cơ sở Hà Nội

Cơ sở 1: Tầng 2, Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền Thông, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 1, Nhà A2, Trường Đại học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội. Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 3: Tầng 7, Số 51, Đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3754 6732

Hotline: 0963 97 65 65

Email: [email protected]

Cơ sở TP.HCM

Địa chỉ: Tầng Trệt, Tòa nhà M-H Building - Số 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024 3754 6732

Hotline: 0963 97 65 65

Email: [email protected]

1