Mục tiêu môn học:

Học viên sau khi học hết môn, về cơ bản có thể hoàn thành mọi yêu cầu về thiết kế 2D:
Vẽ logo, biểu tượng trong Adobe Illustrator. Biết cách phối màu.
Thiết kế được các sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực in ấn như Cardvisit, Brochure, Pano, Bìa sách,
Bao bì sản phẩm, thiết kế tạo mẫu ...