Image

Mục tiêu đào tạo

đối tượng tuyển sinh

TỐT NGHIỆP

Image
nội dung
chương trình đào tạo
tư duy thiết kế - NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

I.MÔN HỌC – QUY TRÌNH THIẾT KẾ

 • Mã môn học: 2DHL
 • Thời lượng môn học: 24 giờ
 • Mục tiêu môn học:
  • Hiểu được các khái niệm về cơ bản về ngôn ngữ đồ họa
  • Nắm rõ được ý tưởng sáng tạo, bố cục, nghệ thuật chữ, màu sắc, hình ảnh trong thiết kế đồ họa
  • Nắm được cách thức phát triển ý tưởng và hoàn thành ý tưởng.

II. MÔN HỌC – THIẾT KẾ LOGO, BỘ VĂN PHÒNG

 • Mã môn học: 2DHY
 • Thời lượng môn học: 24 giờ
 • Mục tiêu môn học:
  • Hiểu được các khái niệm về cơ bản về logo và bộ văn phòng
  • Nắm rõ được nguyên tắc và triển khai thiết kế logo từ đó phát triển bộ văn phòng sau đó

III.MÔN HỌC - KỸ THUẬT IN

 • Mã môn học: 3DHY
 • Thời lượng môn học: 24 giờ
 • Mục tiêu môn học:
  • Trang bị cho học viên các kiến thức về kỹ thuật in ấn, gồm những loại in nào, các khổ giấy cần thiết cho từng loại in ấn, qua đó học viên có thể hiểu và nắm rõ được những nguyên tắc để có thiết kế các sản phẩm đúng quy cách , thuân lợi cho việc in sau này.
 • Công cụ thực hành:
  • Adobe Indesign CS6, Adobe Illustrator CS6, Adobe photoshop.

IV.MÔN HỌC – THIẾT KẾ BAO BÌ, NHÃN MÁC

 • Mã môn học: 4DHB
 • Thời lượng môn học: 24 giờ
 • Mục tiêu môn học:
  • Trang bị cho học viên các kiến thức về bao bì, nhãn mác qua đó học viên có thể hiểu được thế nào là bao bì và nhãn mác, các yếu tố cấu thành nên bao bì, chức năng của bao bì và hiện tại có bao nhiêu loại bao bì khác nhau, tầm quan trọng của bao bì và nhãn mác hiện nay và cách thiết kế một bao bì và nhãn mác hoàn chỉnh dựa trên tính chất và đặc điểm của sản phẩm.
 • Công cụ thực hành:
  • Adobe Indesign CS6, Adobe Illustrator CS6, Adobe photoshop.
Image

V.MÔN HỌC - THIẾT KẾ POSTER

 • Mã môn học: 5DHP
 • Thời lượng môn học: 12 giờ
 • Mục tiêu môn học:
  • Trang bị cho học viên các kiến thức về poster qua đó học viên có thể hiểu được thế nào là poster, phân biệt được các loại poster hiện nay. Các yếu tố để thể hiện một poster hoàn chỉnh, cách thức thể hiện, cách bố cục trong poster cũng như tiêu chí mà poster cần truyền đạt tới người xem.
 • Công cụ thực hành:
  • Adobe Illustrator CS6, Adobe photoshop

VI.BÀI TẬP LỚN

 • Mã môn học: BT2DK2
 • Thời lượng môn học: 12 giờ
 • Mục tiêu đồ án:
  • Tổng hợp và ứng dụng được những kiến thức đã học trong cả Khóa học Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp
  • Tiếp cận, nghiên cứu, thực hiện một sản phẩm kết hợp những chương trình đã học trong khóa học thiết kế đồ họa chuyên nghiệp
  • Cọ sát thực tế, thực hành kỹ năng làm việc nhóm.
 • Yêu cầu bài tập lớn:
  • Học viên tổng hợp những kiến thức và bài tập trong kỳ 2 bao gồm logo, bộ văn phòng, bao bì sản phẩm, poster để tạo thành một hệ thống nhận diện thương hiệu cho một công ty đang hoạt động trên thị trường Việt Nam.
 • Công cụ sử dụng:
  • Photoshop, Illustrator
Nhận diện thương hiệu- website

VII.MÔN HỌC – XUẤT BẢN – IN ẤN ADOBE INDESIGN

 • Mã môn học: IND
 • Thời lượng môn học: 12 giờ
 • Mục tiêu môn học:
  • Cung cấp kiến thức về tài liệu nhiều trang, khái niệm và quy trình chế bản điện tử.
  • Kết thúc môn học, Học viên có thể tạo các tài liệu nhiều trang như sách, tạp chí, báo, catalouges, tài liệu hướng dẫn…
 • Công cụ sử dụng:
  • Adobe InDesign CS6

VIII.MÔN HỌC - THIẾT KẾ BROCHURE, CATALOGUE

 • Mã môn học: 6DHC
 • Thời lượng môn học: 16 giờ
 • Mục tiêu môn học:
  • Trang bị cho học viên các kiến thức về brochure, catalogue qua đó học viên có thể hiểu được thế nào là brochure và catalogue, nó có vai trò và tác dụng gì trong lĩnh vực quảng cáo, các yếu tố đồ họa để thiết kế một cách chuyên nghiệp.
 • Công cụ sử dụng:
  • Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6, Adobe Indesign CS6 hoặc CC

IX. MÔN HỌC - TRÌNH BÀY SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ

 • Mã môn học:7DHS
 • Thời lượng môn học: 12 giờ
 • Mục tiêu môn học:
  • Trang bị cho học viên các kiến thức về trình bày sách, báo, tạp chí qua đó học viên có thể hiểu và nắm rõ được những nguyên tắc để thiết kế cũng như nắm vững kỹ năng về bố cục, màu sắc cũng như quy cách dàn một cuốn sách, báo, tạp chí. Thấy được vai trò và tầm quan trọng của sách, báo, tạp chí trong đời sống xã hội hiện nay.
 • Công cụ sử dụng:
  • Adobe Indesign CS6, Adobe Illustrator CS6, Adobe Photoshop

X. MÔN HỌC - THIẾT KẾ LỊCH, THIỆP

 • Mã môn học:8DHT
 • Thời lượng môn học: 12 giờ
 • Mục tiêu môn học:
  • Trang bị cho học viên các kiến thức về thiết kế lịch, thiệp qua đó học viên có thể hiểu và nắm rõ được những nguyên tắc để thiết kế.cũng như nắm vững kỹ năng về bố cục, màu sắc,cách thể hiện một cuốn lịch cũng như tấm thiệp như thế nào.
 • Công cụ sử dụng:
  • Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6, Adobe Indesign CS6 hoặc CC

XI. MÔN HỌC – THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBSITE VỚI ADOBE PHOTOSHOP

 • Mã môn học:PTSW
 • Thời lượng môn học: 24 giờ
 • Mục tiêu môn học:
  • Giúp học viên nắm được quy chuẩn thiết kế giao diện website
  • Các định dạng ảnh sử dụng trong môi trường web
  • Các bước triển khai thiết kế giao diện website trên công cụ Adobe Photoshop hoặc Illustrator.
  • Cắt ảnh để chuyển sang dựng giao diện trên Dreamweaver….
 • Công cụ sử dụng:
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator

XII. MÔN HỌC – THIẾT KẾ WEBSITE
VỚI HTML – CSS - DREAMWEAVER

 • Mã môn học: : ADRW
 • Thời lượng môn học: 44 giờ
 • Mục tiêu môn học:
  • Giúp học viên làm chủ công cụ thiết kế web.
  • Tổ chức Website: tổ chức các thành phần trong website.
  • Biết cách xây dựng trang web từ giao diện sau khi thiết kế đã được cắt.
  • Định dạng các thành phần trang cơ bản như bảng, text, xây dựng Form… sử dụng đối tượng Table của HTML và bảng định kiểu CSS.
  • Định dạng nâng cao, ứng dụng vào xây dựng: Menu, Slide Ảnh chuyển động,
  • Sử dụng ngôn ngữ kịch bản Javascript để tăng cường việc giao tiếp, kiểm soát các đối tượng trên trang Web: Kiểm tra dữ liệu nhập trên Form, hỗ trợ trình bày thiết kế Tabbed Panel, Slide Image…
  • Sử dụng các thư viện mở rộng của Javascript: Jquery để tăng cường thêm các tính năng đối tượng thiết kế cho website.
 • Công cụ sử dụng:
  • Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop

XIII. BÀI TẬP LỚN

 • Mã môn học:BT2DK3
 • Thời lượng môn học: 12 giờ
 • Mục tiêu đồ án:
  • Tổng hợp và ứng dụng được những kiến thức đã học trong cả Khóa học Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp
  • Tiếp cận, nghiên cứu, thực hiện một sản phẩm kết hợp những chương trình đã học trong khóa học thiết kế đồ họa chuyên nghiệp
  • Cọ sát thực tế, thực hành kỹ năng làm việc nhóm
 • Yêu cầu bài tập lớn:
  • Học viên tổng hợp những kiến thức và bài tập trong kỳ 3 bao gồm những ấn phẩm sách báo, tạp chí, brochure, catalogue, lịch, thiệp hoặc lựa chọn thiết kế website cho công ty tại Việt Nam.
 • Công cụ sử dụng:
  • Adobe Photoshop , Adobe Illustrator
đồ án

XIV. THỰC TẬP

 • Mã môn học:: DHTT
 • Thời lượng môn học: 40 giờ
 • Mục tiêu môn học:
  • Thực tập tại các công ty thiết kế về đồ họa để lấy kinh nghiệm thực tế
  • Dựa trên cơ sở thực tế học viên ứng dụng làm tài liệu để thực hiện đò án cuối khóa đó là thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho một công ty hoặc một tập đoàn đang hoạt động kinh doanh trên thị trường Việt Nam.
 • Công cụ sử dụng:
  • Adobe InDesign ,CS6Adobe photoshop,Adobe Illustrator
 • Cách thức tính điểm:
  • Điểm thực tập sẽ được đánh giá dựa trên những sản phẩm học viên thiết kế trong quá trình thực tập và được đánh giá qua chủ doanh nghiệp( hoặc quản lý thiết kế) và giảng viên chủ nhiệm.

XV. ĐỒ ÁN KHÓA HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CHUYÊN NGHIỆP

 • Mã môn học:DHCNK4
 • Thời lượng môn học: 40 giờ
 • Mục tiêu đồ án:
  • Tổng hợp và ứng dụng được những kiến thức đã học trong cả Khóa học Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp
  • Tiếp cận, nghiên cứu, thực hiện một bộ sản phẩm nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh có tính thực tiễn
  • Cọ sát thực tế, thực hành kỹ năng làm việc nhóm
 • Yêu cầu đồ án
  • Học viên sẽ thực hiện Đồ án thiết kế Bộ nhận diện cho 1 thương hiệu đang hoạt động trên thị trường Việt Nam
 • Công cụ sử dụng:
  • Bộ ứng dụng Adobe
 • Giới thiệu quy trình thực hiện đồ án
 • Nhận đề tài đăng ký
 • Phản hồi và xác nhận đề tài
 • Học viên thực hiện Đồ án dưới sự góp ý
       hướng dẫn của giảng viên
 • Bảo vệ thử
 • Hoàn thiện lần cuối
 • Báo cáo, Bảo vệ chính thức
 • Học viên phải tham dự tối thiểu 80% số giờ theo quy định của đồ án
 • Hội đồng chấm thi gồm 3 giám khảo: 01 giáo viên hướng dẫn, 02 giáo viên phản biện.Thang điểm tính theo thang 100 (trong trường hợp đồ án nhóm: Giáo viên chấm chung cả nhóm và đánh giá hệ số riêng cho từng cá nhân)
 • Học viên được coi là đạt và đủ điều kiện cấp chứng chỉ nếu >= 65 điểmHọc viên có điểm < 65 thì phải bảo vệ lại theo sự sắp xếp của phòng Đào tạo
 • Cơ sở 1: Tầng 2, Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền Thông, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  Cơ sở 2: Tầng 1, Nhà A2, Trường Đại học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội. Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  Cơ sở 3: Tầng 7, Số 51, Đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Điện thoại : 024 3754 6732 Hotline: 0966 205 643

  Email: [email protected]

  1