LANGMASTER LEARNING SYSTEM TUYỂN DỤNG DESIGNER

Thiết kế vật phẩm cho sự kiện: banner, backdrop, standee, poster, tờ rơi, vé…, Thiết kế ấn phẩm cho kinh doanh, đào tạo: sách, sổ, brochure, card… - Thiết kế mẫu quảng cáo online trên Google, Facebook, Thiết kế website, landing page

Đọc thêm

Nhân viên thiết kế

Nhân viên thiết kế đồ họa + Tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan đến đồ họa, biết sử dụng các kỹ năng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp.

Đọc thêm

Tuyển dụng cả nhân viên PART TIME, THỰC TẬP SINH

2. Mô tả công việc • Phát triển hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến và LMS xây dựng trên mô hình Cloud Computing, ngôn ngữ sử dụng C#, Javascript • Được trải qua các khóa đào tạo của công ty để đáp ứng công việc. • Được phát huy sức sáng tạo bản thân trong lĩnh vực lập trình.

Đọc thêm

Lập trình viên

Mô tả Công việc: - Đọc hiểu tài liệu Phân tích, Thiết kế. - Trực tiếp lập trình các chức năng/phân hệ theo yêu cầu của phụ trách trực tiếp. Tham gia các vào các dự án phát triển phần mềm sử dụng ngôn ngữ Lập trình .NET / Java / C. - Tham gia kiểm thử và triển khai dự án. - Hỗ trợ khách hàng. - Nghiên cứu công nghệ đáp ứng yêu cầu dự án. - Lập kế hoạch thực hiện công việc cá nhân/nhóm

Đọc thêm

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ LẬP TRÌNH GAME UNITY

Mô tả công việc: - Tham gia phát triển Game 2D trên nền tảng Unity - Phối hớp trao đổi với các thành viên để hoàn thiện và tối ưu game - Đóng góp ý tưởng, nội dung để nâng cao chất lượng sản phẩm - Công việc chi tiết khác trao đổi khi phỏng vấn

Đọc thêm
1