Viện Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông ITPlus

Viện Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông ITPlus là đơn vị nghiên cứu và đào tạo kỹ năng Công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam với các chuyên ngành như: “Lập Trình Ứng Dụng” và “Thiết Kế Đồ Họa – Truyền Thông Đa Phương Tiện”.

Đọc thêm