Đăng ký thi mấy môn để xét tuyển Đại học?

2018-01-05 15:23:44

Năm nay em thi tốt nghiệp. Khi đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia, em được đăng ký mấy môn thi bắt buộc và tự chọn để vừa được xét công nhận tốt nghiệp vừa có thể sử dụng kết quả để xét tuyển ĐH sau đó?

Đọc thêm
Gửi tin nhắn Facebook