CUỘC THI VIẾT CẢM NHẬN “ITPLUS TRONG TÔI LÀ”

Với mong muốn tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, có ý nghĩa cho các bạn học viên, ITPlus Academy đã tổ chức cuộc thi viết “ITPlus trong tôi là”. Đây chính là cơ hội để các bạn học viên có thể thể hiện được những suy nghĩ, cảm nhận ban đầu của mình về môi trường học tập, con người tại “đại gia đình” ITPlus

Đọc thêm
1