Khóa học Lập trình ứng dụng di động lOS

22-07-2015 11:59

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG iOS 

(Mã khóa học: iOS, Thời lượng: 102h = 6 tháng)

Sau khóa học sinh viên sẽ có khả năng tự phát triển các ứng dụng mobile trên nền tảng iOS và trở thành lập trình viên iOS hay chuyên viên phát triển ứng dụng di động (Mobile Application Developer)  

Mã Khóa học: iOS

Tên chứng chỉ: Lập trình ứng dụng di động iOS

Mục tiêu khóa học:

 • Lập trình với ngôn ngữ Objective-C
 • Sử dụng các kiểu dữ liệu và quản lý bộ nhớ trong Objective-C
 • Xây dựng các ứng dụng bằng ngôn ngữ Objective-C
 • Hiểu và đăng ký các tài khoản thích hợp để xây dựng các ứng dụng cho iOS
 • Các qui trình triển khai ứng dụng cho người dùng: App Store, Ad-hoc, cài đặt ứng dụng trực tiếp (UDID – Unit Devide Identifier)
 • Xây dựng giao diện chương trình sử dụng Interface Builder, StoryBoard
 • Tùy chỉnh các điều khiển trên giao diện ứng dụng (xoay màn hình)
 • Xây dựng các ứng dụng đa chạm (Gesture Recognization)
 • Thao tác với các loại dữ liệu như XML, JSON
 • Thao tác CSDL cục bộ SQLite, CoreData, NSUserDefault
 • Tương tác với Webservice
 • Tương tác với iCloud
 • Xây dựng ứng dụng liên quan đến bản đồ (GPS, Internet Connection – Wifi, 3G)
 • Viết ứng dụng đa nhiệm (GCD, NSOperation Queue, NSThread, Background)
 • Viết ứng dụng đa phương tiện (Camera, photo library)
 • Notify local, Notify từ server (Notify Token)
 • Cách thức sử dụng các thư viện mở trên Internet (AF Networking, …)

Đối tượng tham gia học:

 • Học sinh đã tốt nghiệp PTTH yêu thích, có niềm đam mê về công nghệ thông tin.
 • Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học
 • Nhân viên phát triển ứng dụng Mobile tại các doanh nghiệp.

Yêu cầu kiến thức:

 • Học viên đã có kiến thức Tin học Đại cương, có kiến thức lập trình cơ bản.

Thu hoạch sau khóa học:

 • Phát triển các ứng dụng mobile trên nền tảng iOS
 • Lập trình viên iOS
 • Chuyên viên phát triển ứng dụng di động (Mobile Application Developer)
 • Ngoài ra, học viên còn có thể sáng tạo những ứng dụng của riêng mình để kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận
 • Cơ hội nghề nghiệp: Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể làm cho các công ty phần mềm, phát triển ứng dụng trên nền tảng iOS.      

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. MODULE 1: iOS CƠ BẢN (45 giờ)

 

STT

Tên các bài trong môn học

Thời gian (giờ)

Tổng

LT

TH

KT

1

Ngôn ngữ lập trình Objective - C & Môi trường phát triển

3

1

2

 

2

Kiểu dữ liệu cơ sở Objective – C

3

1

2

 

3

Mảng cơ sở

3

1

2

 

4

Lập trình hướng đối tượng

3

1

2

 

5

Category, Protocol & Property

3

1

2

 

6

Ứng dụng iOS và cách thức hoạt động

3

1

2

 

7

Window – View & Các điều khiển cơ bản

3

1

2

 

8

Lưu trữ dữ liệu dạng tập hợp

3

1

2

 

9

Đọc ghi tập tin trên Sandbox

3

1

2

 

10

Lớp Delegate và mô hình MVC

3

1

2

 

11

ScrollView & PageView

3

1

2

 

12

Navigation Controller

3

1

2

 

13

Tab Bar Controller, TableView Controller

3

1

2

 

14

PickerViews, Collection View

3

1

2

 

15

Quản lý bộ nhớ trong Objective – C

3

1

2

 

16

Kiểm tra cuối môn

2

0

0

2

 

Cộng

45

15

30

2

a. Mục tiêu:

 • Nắm vững khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Objective – C
 • Thiết kế giao diện ứng dụng iOS đơn giản
 • Làm việc với tập tin, mảng, các dạng lưu trữ tập hợp
 • Lập trình hướng đối tượng cơ bản
 • Nắm vững nền tảng kiến trúc MVC
 • Có khái niệm tổng quát về bộ UIControl trong iOS
 • Biết cách quản lý bộ nhớ trong ứng dụnghất.
 • Xây dựng giao diện với điều khiển phức hợp

b. Nội dung:

Bài 1: Ngôn ngữ lập trình Objective - C & Môi trường phát triển

Bài 2: Kiểu dữ liệu cơ sở Objective – C

Bài 3: Mảng cơ sở

Bài 4: Lập trình hướng đối tượng

Bài 5: Category, Protocol & Property

Bài 6: Ứng dụng iOS và cách thức hoạt động

Bài 7: Window – View & Các điều khiển cơ bản

Bài 8: Lưu trữ dữ liệu dạng tập hợp

Bài 9: Đọc ghi tập tin trên Sandbox

Bài 10: Lớp Delegate và mô hình MVC

Bài 11: ScrollView & PageView

Bài 12: Navigation Controller

Bài 13: Tab Bar Controller, TableView Controller

Bài 14: PickerViews, Collection View

Bài 15: Quản lý bộ nhớ trong Objective – C

2. MODULE 2: LẬP TRÌNH iOS NÂNG CAO (42 giờ) 

a. Mục tiêu:

 • Mô hình tổ chức dữ liệu theo cấu trúc cơ sở dữ liệu
 • Tối ưu hoá trải nghiệm người dùng với cơ chế sắp xếp bố cục giao diện, chuyển hoạt và tuỳ chỉnh hiển thị điều khiển
 • Tăng tốc ứng dụng với các luồng xử lý khác nhau
 • Xây dựng chế độ làm việc ngầm cho ứng dụng
 • Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC
 • Thiết lập nhận và gửi thông báo cho ứng dụng
 • Hiểu và biết cách sử dụng các loại phương thức kết nối thông dụng
 • Kết nối và trao đổi dữ liệu từ máy chủ
 • Khai thác các dịch vụ Internet
 • Xây dựng ứng dụng bản đồ với Google Map & Apple MapKit
 • Xây dựng ứng dụng giải trí đa phương tiện và truy xuất hình ảnh
 • Xây dựng ứng dụng truy xuất danh bạ
 • Đóng gói ứng dụng và đưa lên kho ứng dụng AppStore

b. Nội dung:

Bài 1: Quản lý dữ liệu ứng dụng với SQLite

Bài 2: Truy vấn và tìm kiếm dữ liệu ứng dụng

Bài 3: Core Data Framework

Bài 4: Tiến trình & Xử lý đa tiến trình

Bài 5: Core Animation

Bài 6: Touch & Gesture, SearchField

Bài 7: SplitView Controller, StoryBoard

Bài 8: Khai thác tài nguyên Internet

Bài 9: WebView – Indicators

Bài 10: Giao thức kết nối WebService

Bài 11: Đọc ghi dữ liệu XML – JSON

Bài 12: MapKit & GoogleMap

Bài 13: Gallery - Các điều khiển đa phương tiện, Address Book

Bài 14: iCloud, Provisioning và Appstore

3. ĐỒ ÁN THỰC TẾ

Thời lượng môn học: 15 giờ

Mục tiêu môn học:

Học viên xây dựng và hoàn thiện một dự án phần mềm mobile theo nhóm trên nền tản iOS, có giáo viên hướng dẫn. Việc này giúp học sinh có được kỹ năng thực tế, nắm được qui trình xây dựng phần mềm trên IPhone, IPad,… và triển khai trên chợ ứng dụng của iOS.

Đề tài do học viên đề xuất và tham khảo ý kiến của giáo viên. Thời điểm đăng ký đề tài bắt đầu từ giữa môn học Lập trình ứng dụng di động trên Hệ điều hành iOS, học viên vừa học vừa thiết kế phần mềm dưới sự hướng dẫn của giáo viên

Quy trình triển khai:

Giới thiệu quy trình thực hiện đồ án

Nhận đăng ký đề tài

Phản hồi và xác nhận đề tài

Góp ý trong quá trình triển khai

Nhận đề tài hoàn thiện

Tổ chức bảo vệ thử

Hoàn thiện lần cuối

Bảo vệ đề tài

Tiêu chí đánh giá:

 • Hội đồng chấm thi gồm 3 giám khảo: 01 giáo viên hướng dẫn, 03 giáo viên phản biện
 • Thang điểm tính theo thang 100 chấm chung cả nhóm và đánh giá hệ số riêng cho từng cá nhân.
 • Học viên phải tham gia tối thiểu 80% thời lượng môn học mới được làm bài kiểm tra
 • Kết quả:
  • Học viên được coi là đạt và đủ điều kiện cấp chứng chỉ nếu >= 65 điểm
  • Học viên có điểm < 65 thì sẽ phải bảo vệ lại vào buổi sau.

Cách tính điểm và xếp loại Chứng chỉ:

Thang điểm được sử dụng trong toàn bộ thời gian đào tạo là 100.

Dựa vào bảng dưới để xếp loại cho Chứng chỉ của Khóa. 

Xếp Loại

Điểm

Chú giải

A

91 - 100

Xuất sắc

B

81 - 90

Giỏi

C

71 - 80

Khá

D

65 - 70

Đạt

F

64 trở xuống

 Không đạt  

  

 A. CHÍNH SÁCH KHUYẾN HỌC   - HỌC PHÍ - LỊCH HỌC

1. Chính sách khuyến học  - Học phí

KHÓA HỌC

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

 HỌC PHÍ CÒN LẠI 

 Lập trình ứng dụng

 di động iOS  

 Giảm 50% học phí khi đăng ký khóa học 

 4.500.000 VNĐ

2. Lịch học

Lịch học

Giờ học

Ghi chú

2 buổi / tuần

(3 giờ / buổi)

18h - 21h

Ngày học linh động phù hợp cho học viên và giảng viên

Mọi thông tin, quý phụ huynh và học viên vui lòng liên hệ:

ITPlus Academy - Viện CNTT - ĐHQG HN
Website: www.itplus-academy.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/HocVienITPlusAcademy

Địa chỉ : Cơ sở 1: Tầng 5, Nhà E3, Viện CNTT, ĐHQG HN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
             Cơ sở 2: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: ​0963 97 65 65​

 

 

Bài viết cùng chủ đề

1