Ngày Công nghệ thông tin 2016 sẽ diễn ra 15/12 tới

Hạ tầng thông tin quốc gia và Thành phố thông minh là chủ đề chính của Ngày Công nghệ thông tin 2016 (IT Day 2016). Qua đó, nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn, cập nhật các xu hướng công nghệ mới, đặc biệt là vấn đề chuẩn hóa trong xây dựng, phát triển hạ tầng thông tin quốc gia và các thành phố thông minh, góp phần đảm bảo hiện đại, hiệu quả, tránh lãng phí.

Đọc thêm
1