Apple thử nghiệm xe tự lái?

2018-01-05 15:23:44

Chiếc Apple Car được đồn đại lâu nay có vẻ sắp đi vào thử nghiệm tại một trong những cơ sở thử nghiệm xe tự lái "an toàn, bí mật nhất thế giới".

Đọc thêm
Gửi tin nhắn Facebook