Công ty Cổ phần EcoIT tuyển dụng LTV Java và Tester

Nhằm liên tục mở rộng hoạt động sản xuất và kinh doanh, hướng tới việc đáp ứng cao nhất những đòi hỏi khắt khe của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, EcoIT luôn mở rộng cơ hội đối với các ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn, lòng nhiệt tình bằng các chính sách đãi ngộ thích đáng thông qua thu nhập, ưu đãi và các cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Đọc thêm
1