Tuyển dụng Tech support (Scrum Master)

1. Mô tả Công việc • Tham gia hỗ trợ, phát triển, tối ưu các dự án của công ty • Hỗ trợ đối tác tích hợp các SDK quảng cáo của Google. • Đảm nhiệm vai trò như 1 Scrum Master: o Hỗ trợ Product Owner trong việc duy trì các Product Backlog, kỹ thuật, để kết nối và xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm. o Hỗ trợ nhóm phát triển sản phẩm vận hành và xử lý các lỗi phát sinh • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi kỹ trong buổi phỏng vấn

Đọc thêm
1