VidaGIS tuyển dụng thực tập sinh

VidaGIS là một Công ty hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp GIS bao gồm phát triển hệ thống phần mềm GIS, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, cung cấp phần mềm và thiết bị cho tất cả các cá nhân và tổ chức thông qua các lĩnh vực cấp thoát nước, quản lý nhà nước, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, giao thông vận tải, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nông nghiệp ...

Đọc thêm

CleverAds tuyển dụng thực tập sinh

Chương trình tuyển dụng thực tập sinh của Công ty Cổ phần Quảng cáo Thông minh Chứng (CleverAds) được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên thuộc các khối ngành Kinh tế, Kinh doanh, CNTT có cơ hội được đào tạo và trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để CleverAds phát hiện, bồi dưỡng những thực tập sinh có trình độ và năng lực để trở thành nhân viên chính thức của Công ty sau khi kết thúc quá trình thực tập.

Đọc thêm
1