Cổng xét học bạ Itplus Academy chưa mở! Các bạn đăng ký thi trực tuyến tại đây. Cán bộ tuyển sinh sẽ thông báo kỳ thi trực tuyến gần nhất tới bạn. Thank you!