KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ PHẦN MỀM BUSINESS ANALYST (BA)

17-09-2022 16:05

 1. Giới thiệu khóa học

Mục tiêu

 • Cung cấp các kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật và kinh nghiệm giúp học viên hiểu rõ về công việc, nhiệm vụ và vai trò của BA trong công ty phần mềm cũng như cơ hội nghề nghiệp

Kết quả sau khóa học:

 • Hiểu rõ sứ mệnh và công việc, giá trị của nghề BA
 • Biết các kiến thức, kỹ năng cơ bản để bắt đầu với công việc BA
 • Biết sử dụng các công cụ phân tích nghiệp cụ cơ bản
 • Viết cách làm việc với khách hàng và đội dự án khi tiếp cận và truyền tải yêu cầu

Kiến thức của khóa học

 • Nhận thức về nghề BA
 • Quy trình sản xuất phần mềm
 • Khảo sát, thu thập yêu cầu người dùng về phần mềm
 • Quản lý và xây dựng mô tả yêu cầu phần mềm
 • Chuyển giao yêu cầu cho đội dự án
 • Các công cụ sử dụng trong công việc BA
 • Các rủi ro và cách xử lý
 1. Thông tin khóa học
 • Thời gian đào tạo: từ 18h – 21h (3h/buổi), 2 buổi/tuần
 • Thời lượng của khóa học: 10 buổi (30 giờ)
 1. Nội dung đào tạo
 • Sĩ số : 20 học viên/lớp
 • Nội dung đào tạo theo buổi

STT

NỘI DUNG

Thời gian

 1.  
 • Giới thiệu tổng quan về BA
 • Quy trình phát triển phần mềm Agile và các vai trò trong dự án
 • Hướng dẫn chuẩn bị báo cáo môn học

Buổi 1

 1.  

Kỹ năng Khảo sát, thu thập yêu cầu người dùng

Buổi 2

 1.  

Phân tích và phát triển yêu cầu

Buổi 3

 1.  

User story

Xây dựng tài liệu mô tả yêu cầu người dùng (URD)

Buổi 4

 1.  

Use case và Activity Diagram 

Buổi 5

 1.  

Phân tích dữ liệu

Buổi 6

 1.  

Mô tả  yêu cầu, thiết kế giao diện (Mockup, Prototype)

Buổi 7

 1.  

Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)

Buổi 8

 1.  

Quản lý yêu cầu và công cụ quản lý yêu cầu

Quản lý thay đổi yêu cầu

Buổi 9

 1.  

Trải nghiệm người dùng

Bảo vệ môn học

Buổi 10

 

CHÍNH SÁCH KHUYẾN HỌC   - HỌC PHÍ - LỊCH HỌC

1. Chính sách khuyến học 

KHÓA HỌC

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

HỌC PHÍ CÒN LẠI

Khóa học phân tích nghiệp vụ phần mềm Business Analytics

Giảm 50% học phí khi đăng ký khóa học trước ngày 30/11/2022

3.000.000 VNĐ

2. Lịch học

Lịch học

Giờ học

Ghi chú

  2 buổi / tuần   

(3 giờ / buổi)

   18h - 21h   

 Ngày học linh động phù hợp cho học viên và giảng viên      

*** Mọi chi tiết về khóa học xin liên hệ theo số Hotline:  0963 97 65 65​

-> Đăng ký học: http://itplus-academy.edu.vn/dang-ky.html

Viện CNTT ITPlus

Bài viết cùng chủ đề

1