Tổng quan về lập trình Laravel

22-11-2023 16:06

1. Laravel là gì?

Laravel là một Open source PHP Framework miễn phí được phát triển bởi Taylor Otwell ra mắt lần đầu vào tháng 6 năm 2011.

Với những ưu điểm tận dụng được các kỹ thuật Design Pattern, các công nghệ mới nhất của PHP và rất dễ dàng tiếp cận và sử dụng nó vì vậy Laravel hiện tại đang là PHP Framework được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới.

Nhưng đúng là không một phần mềm nào chỉ có ưu điểm và Laravel cũng vậy nó cũng có một số điểm yếu như sau: là không hỗ trợ các phiên bản PHP cũ vì thế các website có nền tảng PHP version thấp hơn khá là khó khi có ý định chuyển sang Laravel và phải luôn cập nhật các thông tin mới nhất về PHP để áp dụng vào Laravel. Phiên bản của Laravel hiện tại chỉ hỗ trợ phiên bản 5.5.9 trở lên.

Thiết kế và lập trình web PHP chuyên nghiệp

Khóa học lập trình web nâng cao với Laravel Framework

2. Cài đặt Laravel

Laravel sử dụng Composer để quản lý những thành phần phụ của nó. Vì vậy, trước khi sử dụng Laravel hãy chắc chắn Composer đã được cài đặt trên máy tính của bạn.

3. Tạo mới project Laravel với Trình cài đặt của Laravel (Laravel Installer)

Trước tiên, tải Laravel Installer bằng Composer

Câu lệnh: composer global require "laravel/installer"

Hãy đảm bảo thư mục bin bên trong thư mục vendor của hệ thống Composer đã được đặt trong biến môi trường $PATH để cho laravel có thể thực thi được bởi chỉ định của hệ thống của bạn. Thư mục này tồn tại ở các vị trí khác nhau dựa trên hệ điều hành của bạn; tuy nhiên, một số vị trí phổ biến bao gồm:

Hệ điều hành Mac: $HOME/.composer/vendor/bin

Các bản phân phối GNU / Linux: $HOME/.composer/vendor/bin

Sau khi cài đặt, lệnh “laravel new” sẽ tạo ra 1 bản Laravel mới được cài đặt trong thư mục bạn chỉ định. VD: laravel new blog sẽ tạo ra thư mục có tên là blog và chứa bản cài đặt Laravel với tất cả các thành phần phụ đã được đưa vào.
Câu lệnh sử dụng: laravel new blog

4. Hoặc tạo project với Composer Create-Project

Cách khác để cài đặt Laravel bằng cách dùng lệnh create-project của Composer trong cửa sổ lệnh.

composer create-project -- prefer-dist laravel/laravel blog

5. Tạo Server cục bộ để phát triển

Nếu đã có cài đặt PHP ở máy cục bộ và bạn muốn dùng Server tích hợp sẵn của PHP đó phục vụ cho ứng dụng, bạn có thể dùng lệnh của Artisan là serve. Câu lệnh sẽ khởi động server hoạt động ở địa chỉ: http://localhost:8000

Câu lệch thực hiện: php artisan serve

Tất nhiên, có nhiều lựa chọn phát triển cục bộ mạnh mẽ hơn thông qua Homestead và Valet.

6. Cấu hình cho ứng dụng

Thư mục Public
Sau khi cài đặt Laravel, bạn có thể chỉnh cấu hình các tài liệu công khai của web server hoặc thư mục gốc của website có thể đặt trong thư mục public. File index.php trong thư mục này là file chạy
chính của ứng dụng và nhận tất cả các HTTP Request được đổ vào ứng dụng của bạn.

Các file Cấu hình

Tất cả các file cấu hình của Laravel Framework được đặt trong thư mục config. Mỗi option đều đã được ghi tài liệu ở đó, vậy nên hãy xem qua các file và làm quen với các option có sẵn cho bạn.

Application Key
Việc tiếp theo bạn cần làm sau khi cài đặt Laravel là thiết lập Application key thành một chuỗi ngẫu nhiên. Nếu bạn cài đặt Larvel thông qua Composer hoặc Laravel Installer, key này đã được thiết lập cho bạn bằng câu lệnh: php artisan key:generate
Thông thường, chuỗi này phải là 32 ký tự. Key có thể thiết lập trong file cấu hình môi trường .env.
Nếu bạn không thay đổi tên .env.example thành .env, bạn cần làm luôn. Chú ý: Nếu application key không được thiết lập, các sessions của user và các dữ liệu mã hóa khác sẽ không an toàn.

Cấu hình bổ sung

Cấu hình bổ sung
Bạn có thể tự do phát triển. Tuy nhiên, bạn có thể xem file cấu hình config/app.php và tài liệu của nó. Nó chứa cá tùy chọn như timezone và locale có thể thay đổi theo ứng dụng của bạn.

Bạn cũng có thể muốn cấu hình một vài thành phần bổ sung của Laravel, chẳng hạn như:

- Cache

- Database

- Session

Ban truyền thông ITPlus

Bài viết cùng chủ đề