10 YẾU TỐ QUAN TRỌNG CHO TẤT CẢ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

25-12-2018 20:02

Thiết kế đồ họa là một sự tổng hòa của nhiều yếu tố mà ở đó, mỗi yêu tố là một mảnh ghép  quan trọng giúp tạo ra một bức tranh toàn cảnh hoàn hảo. Những thành phần và khái niệm quan trọng nào bạn cần phải hiểu trước khi giải quyết một thiết kế chức năng? Cùng ITPlus Academy tìm hiểu qua infoghraphic sau.

Đọc thêm

Ban truyền thông ITPlus Academy

Bài viết cùng chủ đề

1