Bộ GD - ĐT “lại” sửa đổi quy chế thi THPT Quốc gia 2016

05-02-2016 11:59
|

Chiều ngày 23/2, Bộ GD – ĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT.

Theo đó, Bộ GD – ĐT đang sửa đổi, bổ sung nhiều điểm về quy định cụm thi, quản lý và sử dụng dữ liệu, giám sát thi, làm tròn điểm,...thậm chí là cộng điểm học nghề.

Quy định mới về cụm thi tốt nghiệp, cụm thi đại học

Mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức về cụm thi sẽ quy định 2 cụm thi khác nhau:

Cụm thi cho thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ do trường ĐH chủ trì, phối hợp với sở GD - ĐT và với trường ĐH, CĐ khác (gọi tắt là cụm thi ĐH);

Cụm thi cho thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT do sở GD - ĐT chủ trì, phối hợp với trường ĐH, CĐ (gọi tắt là cụm thi tốt nghiệp).

Tùy tình hình cụ thể của địa phương, có thể chỉ tổ chức cụm thi ĐH cho cả 2 đối tượng thí sinh dự thi.

Phó Chủ tịch có thể là lãnh đạo phòng, khoa, ban,...

Phó Chủ tịch chủ trì cụm thi có thể là lãnh đạo trường ĐH chủ trì cụm thi, hoặc tham gia cụm thi, lãnh đạo sở GD – ĐT có thí sinh dự thi tại cụm.

Trường hợp đặc biệt, Phó Chủ tịch có thể là lãnh đạo phòng, ban, khoa, trung tâm của trường ĐH chủ trì cụm thi; hoặc là lãnh đạo phòng, ban của sở GD - ĐT.

Phó trưởng Ban là lãnh đạo trường ĐH, CĐ, lãnh đạo sở GD - ĐT hoặc lãnh đạo phòng, ban, trung tâm của trường ĐH, CĐ; lãnh đạo các phòng, ban thuộc sở GD - ĐT và lãnh đạo các trường THPT;

Chiều 23/2, Bộ GD – ĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015. Ảnh Loan Bảo.

Chiều 23/2, Bộ GD – ĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015.


Trong đó, Phó trưởng Ban thường trực là lãnh đạo đơn vị chủ trì cụm thi hoặc trưởng các phòng, ban thuộc trường ĐH và sở GD - ĐT chủ trì cụm thi.

Thành viên của Hội đồng thi không được mang, sử dụng các thiết bị thu, phát thông tin trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo.

Bổ sung các giấy chứng nhận ưu tiên trước kỳ thi mới có giá trị

Khi hết hạn nộp Phiếu đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc cho Hội đồng thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.

Các trường hợp đặc biệt được phép bổ sung các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích phải thực hiện trước ngày tổ chức kỳ thi mới có giá trị.

Mỗi điểm thi phải có Trưởng hoặc Phó trưởng Điểm thi

Cán bộ giám sát, trật tự viên, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, công an (nơi cần thiết có thể thêm một số kiểm soát viên quân sự);

Chủ tịch Hội đồng thi căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại cụm và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ để quyết định thành lập các Điểm thi đặt tại trường ĐH, CĐ, trung cấp và các cơ sở giáo dục khác đáp ứng được các yêu cầu tổ chức thi.

Mỗi Điểm thi có Trưởng Điểm thi và có thể có các Phó trưởng Điểm thi do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định để điều hành toàn bộ công tác coi thi tại Điểm thi được giao phụ trách.

Cán bộ coi thi (CBCT) không được làm nhiệm vụ tại Điểm thi có người thân dự thi.

Làm tròn điểm đến hai chữ số thập phân

Tổ chấm tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm. Thống nhất sử dụng mã môn thi trong các tệp dữ liệu theo quy định của Bộ GD - ĐT.

Trong trường hợp điểm phúc khảo bài thi lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản) đối với các bài thi có điều chỉnh điểm. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng Ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ GD - ĐT. Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo, gửi dữ liệu cho Bộ GDĐT, đồng thời công bố và trả kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Mỗi thí sinh được cấp 01 Giấy chứng nhận kết quả thi với mã số xác định duy nhất.

Các khóa đào tạo lập trình và đồ họa tại Itplus

Khoa học thiết kế giao diện web Với HTML,CSS, JavasCript

Khóa học lập trình Web với ASPNET

Cộng đến 2 điểm với thí sinh đã học nghề

Học sinh giáo dục THPT, học viên GDTX trong diện xếp loại hạnh kiểm có Giấy chứng nhận nghề do sở GD - ĐT hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề do ngành Giáo dục cấp trong thời gian học THPT hoặc học viên GDTX tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong Giấy chứng nhận nghề như sau:

Loại giỏi: cộng 2,0 điểm; loại khá: cộng 1,5 điểm; loại trung bình: cộng 1,0 điểm.

ITPlus (ST)

Bài viết cùng chủ đề

1