KẾ HOẠCH HỘI THẢO “GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC K2017 NGÀNH LẬP TRÌNH”

08-10-2017 11:59

 

 

 

KẾ HOẠCH HỘI THẢO

“GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC K2017 NGÀNH LẬP TRÌNH”

  1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.  Thời gian: 09h00 thứ 6 ngày 10/11/2017

2.  Địa điểm: P.302 – Tầng 3, số 1 Hoàng Đạo Thúy – Thanh Xuân – Hà Nội

  1. THÀNH PHẦN
  1. Ban Giám đốc, Phó Phòng Đào tạo; Trưởng ngành Lập trình, Trưởng ngành Đồ họa, Trưởng phòng tuyển sinh dài hạn, phụ trách học viên, giáo vụ, giảng viên, cựu học viên ngành Lập trình.
  2. Học viên khóa 2017 gồm 05 lớp LT0717A; LT0717B; LT0817C; LT0917B; LT1017E.
  1. CHƯƠNG TRÌNH
  1. Giới thiệu đại biểu tham dự;
  2. Trưởng ngành Lập trình phát biểu về Chương trình đào tạo Lập trình; kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho học viên;
  3. Chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp học tập có hiệu quả của giảng viên;
  4. Chia sẻ kinh nghiệm học tập từ các anh chị cựu học viên.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Phòng Đào Tạo

Bài viết cùng chủ đề

1