THẾ NÀO LÀ ĐỒ HỌA MÀU 8 BIT?

04-06-2018 14:11

Đồ họa màu 8 bit là phương pháp lưu trữ thông tin hình ảnh trong bộ nhớ của máy tình hoặc trong tệp hình ảnh, sao cho mỗi pixel được biểu thị bằng một byte (8 bit). Số lượng màu tối đa có thể được hiển thị cùng một lúc là 256 màu.

Có hai dạng đồ họa màu 8-bit. Phổ biến nhất là sử dụng một bảng màu 256 màu riêng biệt, trong đó mỗi mục trong 256 mục trong bản đồ bảng màu được cho các giá trị màu đỏ, xanh dương và xanh lục. Trong hầu hết các bản đồ màu, mỗi màu thường được chọn từ một bảng màu 16.777.216 màu (24 bit: 8 màu đỏ, 8 màu xanh dương, 8 màu xanh lá cây). Nhưng ở chế độ 320x200 của card VGA ban đầu, 256 màu trên màn hình có thể được chọn từ một bảng màu 262.144 màu (18 bit: 6 màu đỏ, 6 màu xanh lá cây, 6 màu xanh dương). Một số card cũ hơn, trước VGA thì chỉ có thể chọn bảng màu 256 từ 4096 màu (12 bit: 4 màu đỏ, 4 màu xanh dương, 4 màu xanh lục).

Ở dạng khác, 8 bit có thể trực tiếp mô tả các giá trị màu đỏ, xanh lá cây và màu xanh dương, thường với 3 bít cho màu đỏ, 3 bit cho màu xanh lá cây và 2 bit cho màu xanh dương. Dạng thứ 2 này thường được gọi là 8-bit truecolor, vì nó không sử dụng bảng màu nào cả và do đó tương tự như các chế độ truecolor 15 bit, 16 bit và 24 bit.

 Màu 8 bit, với 3 bit màu đỏ, 3 bit màu xanh lục và 2 bit màu xanh dương. 

Hầu hết các định dạng hình ảnh 8 bit lưu trữ một bảng màu hình ảnh cục bộ 256 màu ngoài dữ liệu hình ảnh thô. Nếu một hình ảnh như vậy được hiển thị trên phần cứng đồ họa 8 bit, bảng toàn cầu của phần cứng đồ họa sẽ được ghi đè lên bằng hình ảnh cục bộ.

Điều này có thể dẫn đến các hình ảnh khác trên màn hình có màu đen bị biến dạng cực kỳ do sự khác biệt trong bảng màu của chúng.

Vì lý do này, trên phần cứ đồ họa 8 bit, các chương trình như trình duyệt web phải giải quyết vấn đề này khi đồng thời hiển thị nhiều hình ảnh từ các nguồn khác nhau. Mỗi hình ảnh có thể có bảng màu riêng của nó, nhưng màu sắc trong mỗi hình ảnh sẽ được ánh xạ lại vào một bảng màu duy nhất, có thể sử dụng một số hình thức phối màu.


Hiện tại, hầu hết các phần cứng đồ họa đều chạy trong truecolor 24-bit hoặc truecolor 32 bit (bitec 24-bit và kênh alpha 8 bit ). Tuy nhiên, một số phần mềm máy tính từ xa (Virtual Network Computing , Remote Desktop Protocol ) có thể chuyển sang màu 8 bit để tiết kiệm băng thông.
 

Ban Truyền thông ITPlus Academy

Bài viết cùng chủ đề

Gửi tin nhắn Facebook