GIẢM CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

01-06-2018 09:35

Hiện nay, hàng loạt các trường Đại học đang thiếu diện tích sàn xây dựng, tỷ lệ giảng viên so với sinh viên của các trường không đạt đã bị Bộ GD&ĐT yêu cầu phải giảm chỉ tiêu sinh viên.

Từ ngày 3/5 – 18/5, các đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã đi kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế tại một số cơ sở đào tạo nhằm kiểm soát nội dung thông tin đã kê khai và xác định điều kiện đảm bảo chất lượng. Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác nhận thấy vẫn còn một số các trường đại học vẫn chưa đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo.

Kiểm tra tỷ lệ về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, sinh viên theo quy mô dự kiến năm 2018 cho thấy nhiều trường Đại học chưa đảm bảo theo quy định 2,8 m2/SV.

Cụ thể, ĐH Tài chính – Marketing có diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,35 m2/SV; Đại học Phan Châu Trinh là 2,3 m2/SV, ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội 0,97 m2/SV.

Trên cơ sở xác định số lượng giảng viên quy đổi của từng khối ngành và đối chiếu với quy mô sinh viên dự kiến năm 2018 mà các trường đã kê khai, đoàn kiểm tra xác định được điều kiện đảm bảo về tỷ lệ sinh viên/giảng viên theo khối ngành của từng trường.

 

 

Có nhiều trường chưa đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ sinh viên/giảng viên đối với một số khối ngành đào tạo. Cụ thể: Trường Đại học Võ Trường Toàn có 3 khối ngành là III, VI và VII. Trong đó, khối ngành VI có tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 15,83 trong khi đó quy định là 15.

ĐH Công nghệ Đồng Nai có 5 khối ngành (chưa đào tạo khối ngành I và II); trong đó khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 15,62 (quy định là 15). Khối ngành VII, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 28,81 (quy định là 25).

ĐH Thành Đô có 4 khối ngành là III, V, VI và VII. Tất cả có quy mô đào tạo dự kiến năm 2018 không đáp ứng quy định về năng lực đào tạo tính theo giảng viên quy đổi. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên của khối ngành III là 37,3 (quy định là 25). Khối ngành V là 31,03 (quy định là 20). Khối ngành VI là 16,27 (quy định là 15). Khối ngành VII là 25,82 (quy định là 25).

Những trường chưa đảm bảo quy định về diện tích sàn xây dựng, trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bộ GD&ĐT yêu cầu phải đảm bảo có đủ diện tích hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018.

Những trường có khối ngành chưa đáp ứng về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, bộ GD&ĐT yêu cầu các trường phải tuyển dụng bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra công khai điều kiện cảm đảm chất lượng của các cơ sở đào tạo; theo dõi, hậu kiểm và tổ chức thanh tra (nếu cần thiết) đối với những cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng.

Bộ sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường, xử lý vi phạm nghiêm minh theo đúng quy định.

Nếu như phương án của các trường Đại học là giảm chỉ tiêu tuyển sinh thì đây có lẽ là một nỗi lo lắng lớn cho các sỹ tử và điều đó yêu cầu các em phải cố gắng nhiều hơn mới có cơ hội bước chân vào cổng trường Đại học mà mình mong muốn!

Ban Truyền thông ITPlus Academy

 

Bài viết cùng chủ đề

Gửi tin nhắn Facebook