Ngày Công nghệ thông tin 2016 sẽ diễn ra 15/12 tới

21-08-2016 11:59

Hạ tầng thông tin quốc gia và Thành phố thông minh là chủ đề chính của Ngày Công nghệ thông tin 2016 (IT Day 2016). Qua đó, nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn, cập nhật các xu hướng công nghệ mới, đặc biệt là vấn đề chuẩn hóa trong xây dựng, phát triển hạ tầng thông tin quốc gia và các thành phố thông minh, góp phần đảm bảo hiện đại, hiệu quả, tránh lãng phí.


                                Thành phố thông minh là một trong những chủ đề chính của Ngày CNTT 2016

Ngày Công nghệ thông tin (IT Day) là diễn đàn khoa học công nghệ thường niên của giới nghiên cứu, lãnh đạo, quản lý và chuyên gia công nghệ nhằm cập nhật thông tin và định hướng phát triển, ứng dụng CNTT trong mọi ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội…; đồng thời tạo cầu nối thúc đẩy hợp tác nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và cơ hội xúc tiến thương mại giữa các tổ chức, doanh nghiệp CNTT và các doanh nghiệp, tổ chức ứng dụng.

Diễn đàn được Viện Khoa học Công nghệ VINASA (VSTI) sáng kiến tổ chức lần đầu tiên năm 2014 và do 5 viện nghiên cứu đồng phối hợp thực hiện. 

Năm nay, với chủ đề Hạ tầng thông tin quốc gia và Thành phố thông minh, sự kiện sẽ đề cập đến vai trò và tầm quan trọng của việc kiến tạo Hạ tầng thông tin Quốc gia cũng như bộ tiêu chuẩn để xây dựng thành phố thông minh (Smart City).

Sự kiện được đồng tổ chức bởi 5 viện nghiên cứu: Viện Khoa học Công nghệ VINASA -Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VSTI); Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyền thông (NISCI); Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội (ITI); Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) – Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học & Công nghệ; Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Bách khoa Hà Nội (SoICT).

Nguồn < http://www.nss.vn/ca66-n35458-ngay-cong-nghe-thong-tin-2016-se-dien-ra-1512-toi.htm>

Bài viết cùng chủ đề

Gửi tin nhắn Facebook